Projekty obce


Revitalizace návsi

Dobrý den všem květnickým sousedům!

  • Přináším další informaci ze seriálu obecních projektů, tentokrát se budeme podrobněji věnovat revitalizaci návsi.
  • Současný stav je zanedbaný a plní pouze funkci občasného sportoviště a místa pro kontejnery tříděného odpadu.
  • Rozhodli jsme se to změnit a za využití dotačních prostředků celou náves revitalizovat do moderní podoby odpovídající 21. století.
  • Aktuálně dokončujeme studii, jejíž téměř finální verzi dávám k dispozici. Ještě dozná některých úprav, zejména bude odstraněno zvýšení vozovky v celé délce návsi, které nám neprošlo přes podmínky policie a dále bude změněna koncepce altánu z betonového monolitického na (levnější) dřevěný a také dojde k úpravě kontejnerového hnízda do podoby souladné s ostatními místy v obci.
  • Za dané už považujeme odstranění hřiště, které bude přesunuto do sportovního centra (viz jiný příspěvek: https://1url.cz/BrKVY). Dojde také k úpravě točny tak, aby se zde mohly autobusy otáčet v obou směrech a měli jsme tak do budoucna více možností při plánování autobusových linek.
  • Směrem k rybníku bude vybudováno molo a zmiňovaný altán.
  • Součástí revitalizace bude rovněž úprava ploch kolem kapličky na severní straně ulice K Dobročovicům, kde dojde k uzavření propojky do Průhonu, která zůstane jen pro pěší a z ulice Do Průhonu bude slepá pro přístup k nemovitostem.
  • Ideově připravujeme také možnost obejití rybníka, ale opět narážíme na majetkoprávní problémy, protože pozemky na západní straně rybníka nejsou obce a jednání s jejich majiteli bylo zatím neúspěšné… Pokud se nic nezmění, budeme pěšinu realizovat v rámci renovace rybníka jako takového, kde nasypáním břehu získáme pruh na pozemku obce, po kterém bude možné západní stranu překonat.
  • Aktuální předfinální stav studie je k nahlédnutí zde: ikona Studie náves - prefinal [ZIP 17.14 MB]

 

Přeji pěkný den, 
Matěj Král zastupitel 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.