Projekty obce


Urbanistické posouzení - UKONČENO

 

  • V uplynulém období jsme se mimo jiné věnovali přípravě nového strategického dokumentu - urbanistického posouzení obce.
  • To sice není samostatným projektem, jako takovým, přesto se jedná o projekt důležitý, protože umožní dlouhodobé plánování všech budoucích projektů, a to nejen obecních, ale i developerských aktivit.
  • Soubor dokumentů obsahuje urbanistický koncept, situační výkres a detailní textovou část.
  • Pojmenovává ideální budoucí rozsah pěších vnitřních a vnějších komunikačních vazeb obce.
  • Definuje centrální prostory a sídelní plochy, ale také katalogizuje typologii občanské vybavenosti, která v obci chybí a definuje její možné budoucí umístění, zejména za účelem jednání s budoucími developery.
  • Navazujícím dokumentem pak bude generel veřejných prostranství, kterým formou konceptu architektonických studií definuje návrhový stav vybraných stávajících veřejných prostranství v rámci obce a navrhne nová propojení obce s krajinou v návaznosti na stávající cesty případně jejich úpravy.  V těchto místech tedy bude řešit především úpravy povrchů zpevněných ploch, prvky mobiliáře, výsadbu a úpravy zeleně, zakládání krajinných prvků (stromořadí, sady, cesty), atd. 

 

ikona Urbanistický koncept [PDF 2.2 MB]
ikona Situační výkres [PDF 5.43 MB]
ikona Textová část [PDF 257.11 kB]

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.