Projekty obce


Výkupy pozemků

 • Moderní historie Květnice byla spojena spíše s nekontrolovatelným developmentem a prodejem obecních pozemků. 
 • My se to sažíme změnit a součástí této změny je snaha o nákup pozemků v katastru obce za účelem dalšícho rozvoje, ale také zabránění rozvoje nežádoucího. 
 • Oslovujeme tedy majitele takových pozemků s nabídkou k odkupu. 
 • Víte o pozemku na prodej, který by mohl být obci užitečný? Napište nám @

 

A co se nám v poslední době podařilo vykoupit a proč? 


Pozemky na jihu obce

 • V lednu 2024 jsme schválili nákup pozemků na jihu obce.
 • Primárním cílem je umožnit pěší spojení z návsi do lokality V zelených, ale také zpět k mostu v ulici k Dobročovicům.

 

Aktualizace 19.3.2024:

Pozemky již jsou ve vlastnictví obce. Zahájili jsme tedy přípravu realizace pěších propojení, jak znázorňuje obrázek: 


Stavební pozemek v Květnici III

 • V únoru 2024 jsme schválili nákup pozemku na kopci v KIII parc. č. 634/10 o výměře 2090 m2, dle ÚP se jedná o SK – smíšené komerční. Pozemek je možné napojit na sítě a využít pro stavbu občanské vybavenosti – např. hasičské zbrojnice nebo sběrného dvora a podobně.
 • Pozemek je nabízen obci za velmi výhodnou cenu 5 000 Kč za m2. Průměrná cena stavebních pozemků se v obci pohybuje okolo 10 000 Kč / m2. Cena pozemku tak činí 10,45 mil. Kč. 
 • Jedná se jeden z mála volných stavebních pozemků, které v jsou v obci ještě nezastavěné a ani po realizaci přeložky silnice I/12 jeho hodnota neklesne. Poloha tohoto pozemku je navíc pro obec velmi výhodná i z důvodu možného propojení s obecním pozemkem parc. č. 634/1.


Pozemky na západě obce

 • V únoru 2024 jsme schválili také nákup pozemků parc. č. 698/5, 698/1, 698/4 a 702/11.
 • Jedná se o pozemky na severozápadě obce o celkové výměře 45.104 m2 převážně orné půdy.
 • Celý pozemek je obci po dlouhém vyjednávání nabízen za cenu 6 991 122 Kč.   
 • Vlastnictví těchto pozemků umožní vybudovat pěší obchvat okolím Sibřinského potoka.
 • Zemědělsky využívaná část zůstane v pachtu zemědělského družstva, se kterým byla možnost vybudování cesty pro pěší konzultována. 
 • Navíc jednáme o tom, že zemědělské družstvo výměnou za hospodaření na našem pozemku umožní vybudovat pěší cesty také na jiných místech v okolí Květnice.


Pozemek u chodníku na Rohožník

 • V únoru 2024 jsme do třetice schválili také nákup podílu 1/16 na pozemku parc. č. 798/3 o výměře 1549 m2.
 • Jedná se o pozemek na severu obce sousedící s cestou na sídliště Rohožník, kdy tato cesta částečně do pozemku zasahuje (dáno nepřesností katastru před digitalizací).
 • Vlastnictví tohoto podílu umožní obci zintenzivnit jednání s dalšími spoluvlastníky a zároveň poskytne vyšší jistotu, že tato cesta bude i v budoucnu zachována. 
 • Cena zatím nebyla dojednaná, ale jinde v obci kupujeme podobné pozemky za cenu 200 Kč/m2, navrhujeme tedy pro další jednání schválit záměr za tuto maximální cenu, resp. jeho šestnáctinu, tedy 12,5 Kč/m2. Ke schválení je tedy předkládán možný odkup podílu za maximální cenu 7 745 Kč. 


 

 

 

 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?