Sbor dobrovolných hasičů


Sbor dobrovolných hasičů v Květnici

 • spolupracuje při hašení požárů, likvidací povodní, živelných pohromách, mimořádných událostech a poskytují jinou technickou pomoc. Též se účastní společenských akcí, které pořádá obec. 
 • Jednotka SDH Květnice je zařazena v plošném pokrytí JPO V.
 • V současné době má jednotka 11 členů.
  • Velitel - Hájek Jindřich
  • Velitel - Beránek Petr   +420 777 700 020
  • Strojník- Takáč Martin
  • Strojník - Slavík Jiří
  • Hasič - Foltýn Jiří
  • Hasič - Sobota Petr
  • Hasič - Touš Vlastimil
  • Hasička - Vorlíčková Lucie
  • Hasička - Hájková Zuzana
  • Hasič - Jan Houžvička
  • Hasič - Lucie Slavíková 

 

 • SDH Květnice  má aktuálně 19 členů, 21 dětí a široký okruh podporovatelů.
 • Aktuálním starostou sboru je Jiří Slavík st. a velitelem jednotky Jindřich Hájek.
 • Hasiči stále přibírají nové členy

 

 • SDH disponuje DA - dopravním automobilem Renault,  plovoucím čerpadlem, 2ks stříkaček PS8 z roku 1960 a 1961, 1ks stříkačky PS12 a  nákladní valník. Mimo to spolek vlastní funkční historickou hasičskou stříkačkou z roku 1898. 

 

 

Historie:

Spolek byl založen v roce 1897 na podnět obchodníka Antonína Cetla. Tehdy byla Květnice osadou. Ruční stříkačku sbor zakoupil v roce 1898 od firmy Smekal Praha za 719 zlatých. Nynější hasičská zbrojnice byla vystavěna roku 1904. Při schůzi ustavující sbor byli přítomni jako zástupci obce J. Kulič, dlouholetý starosta obce a činný člen sboru, J. Cetl, dlouholetý velitel sboru, Dr. Golombiowský sborový lékař a jiní. V prvním roce po založení sboru bylo konáno 10 praktických cvičení, 12 teoretických, 12 výborových schůzí a 1 valná hromada. Do poloviny 20 století byl spolek ještě v činnosti a dále pak postupně zanikal. Dne 20. 2. 1970 byla činnost spolku obnovena.

Zakládající členové: 

 •  Vrba Vladimír     předseda
 •  Holan Josef    velitel
 •  Lhoták Bohumil ml.   jednatel
 •  Rathouský Jaroslav    pokladník
 •  Řezníček Josef    strojník
 •  Rathouský Josef    revizor účtů
 •  Lhoták Bohumil st.    referent prevence
 •  Rathouský Otto
 •  Slavík Jiří st.
 •  Kuchař Vlasta
 •  Chlasták Jaroslav     revizor

 

historická hasičská stříkačka z roku 1898