Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 9.6.2023
Zveřejnit do: 25.6.2023
Oblast: DSO Povýmolí
Původce: Krajský úřad Středočeského kraje

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022 - Výkaz plnění rozpočtu, Rozvaha, VZZ, Závěrečný účet

Připojené dokumenty:
FIN 12-2022.pdf (PDF 133.37 kB)
Rozvaha 12-2022.pdf (PDF 108.46 kB)
VZZ 12-2022.pdf (PDF 105.02 kB)
Příloha 12-2022.pdf (PDF 116.45 kB)
Zpráva DSO Povýmolí 2022.pdf (PDF 193.5 kB)
závěrečný účet 2022.pdf (PDF 124.09 kB)