Vyhledávání úřední deska

Výsledky vyhledávání úřední desky

Vyhledávání slova:

 1. Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - Květnice Gardens
 2. Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 3. veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 4. Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00
 5. Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek - změna dopr. značení
 6. Zahájení řízení - změna ÚP Praha Z 3432/00
 7. VV - Aktualizace ZÚR Prahy č. 11
 8. VV - zahájení řízení změny ÚP Praha - vlna 26
 9. VV - Zahájení řízení - vlna 29
 10. VV - opakované veřejné projednání Z 3321/19
 11. VV změny územního plánu Praha Z 3107/10
 12. VV oznámení změn U 1365/08 a U 1367/08
 13. Oznámení o zahájení řízení o vydání částí změn vlny 24
 14. VV - stavební uzávěra - dostavba okruhu Pelc - Tyrolka - Balabenka
 15. VV - změna ÚP Praha - vlna 18
 16. LHP pro LHC Újezd nad Lesy - termín pro uplatnění připomínek a poždavků
 17. Opakované veřejné projednání
 18. Návrh OOP- Národní plán povodí Labe
 19. VV- Změna ÚP Z 3813/00
 20. VV- Změna ÚP Z 2883/00
 21. VV- Změna ÚP Z 3344/00
 22. VV - Změna ÚP Z 3126+Z 3139
 23. SP - Odstranění bodové závady
 24. VV - Změna ÚP U 1359/06 a U 1360/06
 25. VV - Změna ÚP Praha - Z3811/2021
 26. Návrh na vydání OOP_2021
 27. Kalkulace ceny vodného
 28. VV - odstranění bodové závady - prodloužení platnosti
 29. VV - vyměření daně z nemovistosti
 30. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 31. VV - opakované projednání Změny č. 2 ÚP Květnice
 32. VV - Zahájení řízení bodová závada V Zelených
 33. Nedostatečně identifikovaní vlastníci
 34. „Výstavba chodníku podél Mlýnského rybníka, Květnice“ - Společné povolení
 35. VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ proti vydanému Územnímu rozhodnutí -
 36. Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu
 37. Výstavba chodníku podél Mlýnského rybníka, Květnice
 38. VV - Rozhodnutí, územní rozhodnutí ČEZ Distribuce, a.s.
 39. VV - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Květnice III.
 40. Oznámení - Pokračování územního řízení a pozvání k opakovanému ústnímu jednání
 41. PRODLOUŽENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
 42. Uzavírka silnice v době Květnického Ušáka
 43. VV - zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Květnice III
 44. VV - Podklady pro rozhodnutí - el. přípojka Bytové družstvo Květnice č.p. 4
 45. VV - uzavírky v Sibřině od 20. - 27. 7. 2020
 46. Veřejné projednání návrhu Změny č.2 ÚP Květnice
 47. Opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody
 48. VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2020
 49. Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
 50. Veřejná vyhláška - ÚP Sibřina
 51. Veřejná vyhláška - Výzva a usnesení ČEZ Distribuce
 52. Změna ceny vodného
 53. Dražební vyhláška
 54. 3. aktualizace ZÚR a Vyhodnocení vlivů ZÚR na ÚR
 55. Oznámení o společním jednní vlny 09 změn ÚP Praha
 56. ÚP Praha - společné jednání o návrzích změn vlny 10
 57. ÚP Praha - zahájení žízení - vlana Z3104/10
 58. Opatření obecné povahy - zalesňování
 59. Změna ÚP Praha - vlna 18
 60. VV - uzavírka silnice - Květnický Ušák
 61. Změna ÚP Prahy - vlna 03_zahájení řízení
 62. Změna ÚP Prahy - vlna 05 - zahájení řízení
 63. Uzavírka silnice Sluštice - Zlatá - změna termínu
 64. OOP - nedostatek vody
 65. Bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje
 66. Uzavírka silnice Zlatá - Sluštice
 67. Změna ÚP Praha Z 2812/00 a Z 2822/00 - zahájení řízení
 68. VV - Změna návrhu OOP - nedostatek vody
 69. Kalkulace ceny vodného za rok 2018
 70. OOP - změna dopravního značení - přivaděč vody na ČOV
 71. Porovnání položek ceny stočného za rok 2018
 72. VV - Hromadný předpis daně
 73. OOP - kůrovec
 74. OOP - Omezení užívání pitné vody
 75. VV_Změna ÚP Praha - spol. projednání_vlna
 76. VV - společné rozhodnutí - Lávka
 77. zahájení spol. řízení - lávka Proutnice
 78. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny
 79. VV- návrh zadání vlny změn 06 ÚP Praha
 80. VV - projednání návrhu vlny změn 16 ÚP Praha
 81. VV - zahájení řízení o vydání změn vlny 01 ÚP Praha
 82. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květnice
 83. Vyrozumění o doručení písemnosti
 84. Veřejná konzultace rozpracovaného návrhu územní studie krajiny ORP Brandýs
 85. Oznámení o zahájení řízení - celoměstky významná změna ÚP Praha Z2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
 86. VV - OOP- přčechodná úprava provozu
 87. kalkulace stočného od 1. 1. 2019
 88. Změna ceny vodného
 89. Uzavírka silnice III/01215 - Květnice - Úvaly
 90. VV - oznámení společného jednání změny Z 2812/00 ÚP Prahy
 91. Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP Hl. m. Prahy
 92. Zahájení řízení - celoměstsky významná změna Z 2776/00 a 7 2794/00 ÚP Hl. m. Prahy
 93. Dopravní uzavírka - Křenice - Zlatá
 94. Změna OOP - ochranné pásmo vodního zdroje
 95. VV - 15. vlna změn ÚP Prahy
 96. Uzavírka silnice Květnice - Sibřina od 17. 9. 2018
 97. zrušení zákazu vstupu do lesa
 98. Nařízení Středočeského kraje - maximální ceny jízdného
 99. VV - návrh změny OOP - ochranné pásmo
 100. VV - uzavírka- Květnický Ušák
 101. Zákaz vstupu do lesa
 102. ÚR - bodová závadu ulice V Zelených
 103. Nabídka pozemků k pronájmu
 104. Metropolitní plán - společné jednání
 105. neznámí vlastníci v katastru nemovistostí
 106. VV - Zahájení řízení - Odstranění bodové závady - silnice V Zelených
 107. VV - zahájení řízení - Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Hl. m. Prahy
 108. Porovnání položek ceny stočného
 109. Porovnání položek vodného
 110. VV - daň z nemovistosti na rok 2018
 111. VV - zahájení řízení změny Z-1908/07 ÚP Prahy
 112. Oznámení o změně nočního klidu
 113. Informace o vystavení Metropolitního plánu
 114. VV - daň z nemovitých věcí
 115. VV - doplnění přechodné úpravy provozu
 116. VV - Oznámení o společném jednání návrhu změny Z 2823800 ÚP Prahy
 117. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 118. VV - přechodná úprava provozu Sibřina
 119. ÚP - Praha - společné jednání
 120. Záměr obce na prodej pozemku parc. č 601
 121. Záměr obce na prodej části pozemku 731/1
 122. Záměr obce - zřízení věcného břemene
 123. VV - změna ÚP Prahy
 124. Zastavení řízení - přeložka I/12
 125. Výzva soudu - uplatnění práv vlastníků - návrh na zrušení části OOP 1/2017 - ÚP Květnice
 126. Změna ceny vodného
 127. VV- oznámení o projednání - vlna 11 ÚP Prahy
 128. Vyhlášení platnosti obnoveného operátu
 129. Oznámení o zamýšleném převodu
 130. Veřejné projednán - vliv na ŽP Břeložka I/12 Běchovice - Úvaly
 131. Zahájení řízení - změna úp pRAHY z 2835/00
 132. Posudek vlivu na ŽP - přložeka I/12 Běchovice - Úvaly
 133. Neznání vlastníci v KN
 134. VV - Přechodná úorava provozu na pozemní komunikaci
 135. OOP - studna
 136. VV - Změna ÚP Hl. m. Praha
 137. Návrh opatření OOP
 138. VV - ÚR - studna
 139. VV - přechidná úprava provozu - 9.9.2017
 140. Změna návrhu OOP - ochranné pásmo studna
 141. OOP - omezení užívání pitné vody - prodloužení platnosti
 142. Návrh na prodloužení OOP - nedostatek vody
 143. VV - Stavební povolení - polní cesta Sibřina
 144. VV - OOP Přechodná úprava silničního provozu
 145. VV - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
 146. VV - Zpřístupnění hromadného předpisu daně
 147. Porovnání všech položek kalkulace ceny vodného
 148. VV - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10
 149. VV - OOP - uzavírka V Zelených
 150. VV - celoměstsky významné změny ÚP Praha
 151. Zveřejnění dokumentace vliv záměru na ŽP
 152. OOP - Omezené užívání vody
 153. VV - Návrh zadáná zmeny ÚP Hl. m. Prahy č. Z 2440/22
 154. VV - zahájení stavebního řízení
 155. VV - OOP č. 1/2017 - Územní plán Květnice
 156. VV - OOP - přechodná úprava ulice Na Ladech
 157. zahájení ÚŘ - změna KÚ
 158. OOP - odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
 159. Úprava navýšení ceny vodného
 160. Změna ceny vodného
 161. VV - celoměstsky významné změny
 162. VV - celoměstsky významná změna Z 2835/00
 163. VV - hromadný předpis poplatku za odpady - Kladno
 164. VV - Zahájení řízení - Změna Z - 1902/07 ÚP Hl. m. Prahy
 165. VV_vystavení návrhu změny Z 3016/00
 166. VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn ÚP Hl.m. Prahy
 167. VV - návrh OOP - odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého
 168. VV-OOP-uzavírka
 169. VV - Oznámení o projednání návrhu zadání změn ÚP Praha
 170. VV - Oznámení - úpravy vlny 01 ÚP Hl. m. Prahy
 171. VV - Oznámení o zahájení řízení změny Z2832/00 ÚP hl. m. Prahy
 172. OOP - Program zlepšování kvality ovzduší
 173. VV - opakované projednání ÚP
 174. vyúčtování výpočtu ceny vody za rok 2015
 175. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 176. VV - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
 177. VV - Splašková kanalizace Sibřina
 178. Rozpočet DSO Povýmolí na rok 2016
 179. Pasport komunikací
 180. OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 181. VV - návrh dopravního značení
 182. VV - hromadný předpis daně z nemovitosti
 183. VV - veřejné projednání návrhu ÚP
 184. VV - uložení písemnosti paní Brožová
 185. VV - zveřejnění hromadného předpisu daně z nemovitostí
 186. VV - ÚP Květnice - možnost uplatnění připomínek
 187. Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Beránková - Cibochová
 188. Veřejná vyhláška - změna dopravního značení v Květnici
 189. Veřejná vyhláška - předpis daně z nemovitosti
 190. Vyzmezení zastavěného území obce Květnice
 191. Vyhláška - zahájení řízení změna ÚP III SÚ hl. m. Prahy
 192. Návrh zadání změny č. 3 ÚPO Sluštice
 193. Veřejná vyhláška - předání lesních hospodářských osnov
 194. Vyhláška FÚ - daň z nemovitostí
 195. Veřejná vyhláška změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Květnice
 196. Veřejná vyhláška - zahájení řízení návrhu změny č. 7 ÚP Květnice
 197. Výzva k odvolání dělení pozemku Schneeweis
 198. Pozemkové úpravy Květnice
 199. Projednání zásad územního rozvojeZpět