Aktuality


Zveřejněno 16. 1. 2023

Jak by podle Vás měl vypadat altán na návsi v Květnici?

 Pravděpodobně jste zaznamenali, že připravujeme projekt revitalizace návsi. V tuto chvíli se snažíme získat stavební povolení a projektanti doplňují některé doklady, které si stavební úřad vyžádal. Ještě je tedy teoretická možnost provést dílčí změny v projektu. 

  • Zastupitel a člen stavebního výboru obce Květnice p. Hošek oslovil zastupitelstvo s tím, že nepovažuje vyprojektované řešení za vhodné a preferoval by řešení, které by "mohlo lépe stylově odrážet něco z tradičních venkovských materiálů i původních stavebních stylů, což by mohlo připomenout historickou identitu naší obce".
  • Vážím si každé snahy o zlepšení života v Květnici, a proto děkuji p. Hoškovi za jeho iniciativu.
  • Bylo by divné, kdybychom měli všichni na všechno stejný názor, zvlášť v tak subjektivním oboru, jakým je architektura.
  • I přesto jsme se rozhodli vám, kteří zde s námi žijete a kolem návsi budete jezdit a využívat jí, dát možnost se k tématu vyjádřit.
  • Víme, že výsledky z logiky věci nemohou být jednoznačné, ale pro další rozhodování zastupitelstva, mohou být jedním z vodítek.   
  • Proto jsme připravili vizualizace tří zvažovaných variant:
  1. Varianta dle připravované projektové dokumentace
  2. Varianta dle generelu
  3. Varianta z tradičních materiálů

 

Formulář bude aktivní do neděle 22.1.2023.

Matěj Král, místostarosta

https://www.kvetnice.eu/projekty-obce/revitalizace-navsi/

ZPĚT NA AKTUALITY