Projekty obce


Mobiliář

3.4.2024

Autobusové přístřešky

Spustili jsme anketu, abychom zjistili, jaký vizuál byste preferovali. Výsledky ankety naleznete níže v tomto článku. Děkujeme Všem, kdo nám takto sdělili svůj názor. 

A protože se kolem ankety zvedla širší diskuse, připojujeme aktualizovaný souhrn informací o celém záměru: 

PROČ?

 • Chceme sjednotit mobiliář
 • Máme nové lavičky, chceme i zastávky - nejprve tam, kde úplně chybí
 • Pak postupně nahradíme dosluhující stávající ponuré a nevyhovující dřevěné boudy za světlejší a přívětivější prvky.
 

PROČ PRÁVĚ TEĎ

 

PROČ TĚCHTO PĚT PŘEDVYBRANÝCH?

 • Mezi kritéria jsme zařadili průhlednost (my na autobus i řidič na nás), světelnost, snadnou údržbu a trvanlivost.
 • S ohledem na umístění některých přístřešků je nezbytné, aby existoval ve variantě s neúplnými bočnicemi.
 • Přístřešky, které jsou pouze ve variantě s plnými boky tedy není možné využít.
 • Zvažovai jske i dřevěné konstrukce, ale žádná z námi nalezených variant nesplňovala výše uvedené podmínky.
 • Vybraný přístřešek budeme osazovat stávajícími dřevěnými lavičkami

 

Elektronické jízdní řády, Wi-Fi a další připomínky

 • Vnímáme návrhy občanů z diskusí i ankety a děkujeme za ně. Za nás se tyto věci mají takto: 
  • Elektronické jízdní řády neplánujeme. Při frekvenci spojů všichni chodíme na konkrétní čas. Teenagerům by spíše "slušela" Wi-Fi třeba v parku Proutnice u zrekonstruované Rybárny
  • WI-Fi na zastávkách nepovažujeme za nezbytné, vhledem k tomu, že průměrná doba čekání je cca 2 minuty. 
  • Napájení pro nabíjení telefonů nezvažujeme ze stejných důvodů. Navíc, kdo u sebe běžně nosí napájecí kabel k telefonu?
  • Vnitřní osvětlení nebude nutné. Pokud přístřešky budou prosklené, budou osvětleny veřejným osvětlením. 
  • Ochrana ptactva - finální design zatím není dán, ale i tuto okolnost jistě zvážíme. 
  • Preference dřevěné lavičky - ano tímto směrem uvažujeme. Tedy, že vybraný přístřešek doplníme lavičkou ve stávajícím obecním designu.
  • Preference současného vzhledu - několik z Vás by raději zachovalo stávající přístřešky, nejedná se však o většinový názor. Jak uvádíme výše, preferujeme světlost a viditelnost (řidiče a na řidiče) a pocitovou bezpečnost.

 

Co bude dál?

 • Předáme informaci projektantům externích staveb.
 • Oslovíme dodavatele s žádostí o podrobné informace.
 • Rozhodneme o dalších krocích.

Výsledky ankety

Vážíme si Vašich hlasů a děkujeme za ně. K výsledkům rozhodně přihlédneme, ale na finální rozhodnutí budou mít vliv také aspekty jako je cena, dostupnost variant, a podobně. 
Celkem jsme sesbírali odpovědi od 204 respondentů. Průměrná doba vyplňování byla 01:38.

Varianta A - Průměrné hodnocení 4,10 ⭐⭐⭐⭐

Cena: Předběžně bohužel cca 400 000 Kč
Jedná se o nedávného vítěze designérské soutěže hl. m. Prahy. 

 

 

Varianta B - Průměrné hodnocení 2,06 ⭐⭐

Cena: 250 000 Kč
Rozměr 2600 x 1520

 

 

Varianta C - Průměrné hodnocení 3,59 ⭐⭐⭐⭐

Cena: 205 296 Kč
Rozměr: 3000 x 150

 

 

Varianta D - Průměrné hodnocení 1,59 ⭐⭐

Cena: 150 000 Kč
Rozměr: 3000 x 150
 

Varianta E - Průměrné hodnocení 3,55 ⭐⭐⭐

Cena: 205 700 Kč (včetně montáže)
Rozměr: 3000 x 2000
 

 

 

 


1.7.2022

Vybíráme lavičky - výsledky ankety

Výsledky ankety najdete zde v souhrnném dokumentu

Vítěz ankety: 


1.6.2022

Vybíráme lavičky - anketa

Mobiliář je souhrnný název pro městské/obecní lavičky, odpadkové koše, kolostoje, autobusové zastávky a další prvky umístěné ve veřejném prostoru.
Při výběru městského mobiliáře je důležitá kvalita, odolnost použitých materiálů a spojů vůči vandalům, funkčnost, ale také odolnost vůči počasí a samozřejmě také vzhled.
K tomu všemu je nutné zohlednit i cenu.
 
V obci máme vytipována místa, kde chceme umístit nové lavičky, ale současně bychom chtěli vybrat takové, kterými budeme postupně nahrazovat i všechny stávající, až postupně doslouží. Odhadem se jedná o přibližně 40 kusů, které budeme doplňovat, nebo postupně obměňovat.
 
Vybral jsem proto z dostupných možností několik typů, o kterých se domnívám, že by mohly výše uvedené podmínky kvality a designu splňovat a uvítal bych názor vás všech, co si o které myslíte.
Vybral jsem pouze typy laviček s opěradlem. Nejvyšší životnost má samozřejmě beton, ale ocel zase umožňuje subtilnější vzhled, který se někomu může víc líbit.
Zde https://forms.gle/YKo3PVwpk5WAttbj7 najdete anketu, ve které můžete označit jednu, nebo více laviček, o kterých si myslíte, že by Květnici slušely.
Předem díky všem za účast.
 
Matěj Král, zastupitel

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Kam dál?