Stavební výbor


Stavební výboru je iniciativní a poradní orgán zastupitelstva ve věcech územního plánování, developerské výstavby, sporných otázek individuální výstavby a technické infrastruktury obce.

Složení výborů a komisí naleznete zde: https://www.kvetnice.eu/vedeni-obce


 

Zápis z jednání stavebního výboru dne 7.2.2023

Hlavními body jednání bylo:

 • Projednání posouzení souladu studie Alcala s ÚP;
 • Projednání navržených regulativů změny ÚP č. 4;
 • Projednání možností řešení úsporných opatření na veřejném osvětlení;
 • Projednání přemístění hnízda TO v rámci projektu rekonstrukce návsi.


Záznam z jednání je ke stažení zde: ikona 2023-02-07 Zápis z jednání SV - Alcala, změna ÚP, VO, ... [PDF 321.55 kB]
Přílohy:


 

Zápis z jednání stavebního výboru dne 24.1.2023

Předmětem jednání bylo jednání se zástupci investorů NOVÁ KVĚTNICE a Květnice Gardens k jejich developerským projektům na jihu obce. 

Záznam z jednání je ke stažení zde: ikona 2023-01-24 Zápis z jednání SV + NOVÁ KVĚTNICE + Květnice Gardens [PDF 284.42 kB]


 

Zápis z jednání stavebního výboru dne 19.12.2022

 Předmětem jednání bylo jednání se zástupci investora Alcala Partners s.r.o. k developerskému projektu v centru obce a projednání předložené aktualizované studie. 

Záznam z jednání je ke stažení zde: ikona 2022-12-19 Zápis z jednání SV [PDF 689.03 kB]


 

Zápis z jednání stavebního výboru dne 6.12.2022

Předmětem jednání bylo 

 • Dokončení zadání k přípravě návrhu změny č. 4 tak, aby reagovala na uskutečněné místní referendum a současně projednání návrhů změn zadání regulačního plánu č. 1 (RP1).
 • Projednání Studie proveditelnosti výstavby FVE v obci Květnice a výběr vhodné varianty řešení.
 • Projednání projektu rekonstrukce křižovatky v centru obce.
 • Projednání požadavků Květnice k projektu přeložky silnice I/12.
 • Informace o zahájení procesu kolaudací inženýrských sítí v lokalitě Nová Květnice.


Záznam z jednání je ke stažení zde: ikona 2022-12-06 Zápis z jednání SV - final [PDF 469.3 kB]


 

Zápis z jednání stavebního výboru dne 8.11.2022

Předmětem jednání bylo seznámení investora s návrhem úprav územního plánu (dále jen ÚP) v návaznosti na uskutečněné místní referendum, ale nejen na něj. Cílem bylo vzájemné vyjasnění aktuálních pohledů na celý projekt. Dojde k představení ideového záměru obou stran.   

Záznam z jednání je ke stažení zde: ikona 2022-11-08 Zápis z jednání SV + Alcala [PDF 185.46 kB]


 

Zápis z jednání stavebního výboru dne 3.11.2022

Předmětem jednání byla příprava návrhu změny územního plánu č. 4 tak, aby 

 • reagovala na uskutečněné místní referendum
 • obsahovala zmeny zadání regulačního plánu RP1 (statek v centru) ve prospěch obce 
 • obsahovala nezbytné obecně regulativy na výstavbu v obci

 

Záznam z jednání je k dispozici zde: ikona 2022-11-03 Zápis z jednání SV [PDF 143.58 kB]