Stavební výbor


Stavební výboru je iniciativní a poradní orgán zastupitelstva ve věcech územního plánování, developerské výstavby, sporných otázek
individuální výstavby a technické infrastruktury obce.

Složení výborů a komisí naleznete zde: https://www.kvetnice.eu/vedeni-obce


 

Zápis z jednání stavebního výboru dne 19.12.2022

 Předmětem jednání bylo jednání se zástupci investora Alcala Partners s.r.o. k developerskému projektu v centru obce a projednání předložené aktualizované studie. 

Záznam z jednání je ke stažení zde: ikona 2022-12-19 Zápis z jednání SV [PDF 689.03 kB]


 

Zápis z jednání stavebního výboru dne 6.12.2022

Předmětem jednání bylo 

  • Dokončení zadání k přípravě návrhu změny č. 4 tak, aby reagovala na uskutečněné místní referendum a současně projednání návrhů změn zadání regulačního plánu č. 1 (RP1).
  • Projednání Studie proveditelnosti výstavby FVE v obci Květnice a výběr vhodné varianty řešení.
  • Projednání projektu rekonstrukce křižovatky v centru obce.
  • Projednání požadavků Květnice k projektu přeložky silnice I/12.
  • Informace o zahájení procesu kolaudací inženýrských sítí v lokalitě Nová Květnice.


Záznam z jednání je ke stažení zde: ikona 2022-12-06 Zápis z jednání SV - final [PDF 469.3 kB]


 

Zápis z jednání stavebního výboru dne 8.11.2022

Předmětem jednání bylo seznámení investora s návrhem úprav územního plánu (dále jen ÚP) v návaznosti na uskutečněné místní referendum, ale nejen na něj. Cílem bylo vzájemné vyjasnění aktuálních pohledů na celý projekt. Dojde k představení ideového záměru obou stran.   

Záznam z jednání je ke stažení zde: ikona 2022-11-08 Zápis z jednání SV + Alcala [PDF 185.46 kB]


 

Zápis z jednání stavebního výboru dne 3.11.2022

Předmětem jednání byla příprava návrhu změny územního plánu č. 4 tak, aby 

  • reagovala na uskutečněné místní referendum
  • obsahovala zmeny zadání regulačního plánu RP1 (statek v centru) ve prospěch obce 
  • obsahovala nezbytné obecně regulativy na výstavbu v obci

 

Záznam z jednání je k dispozici zde: ikona 2022-11-03 Zápis z jednání SV [PDF 143.58 kB]