Generel veřejných prostranství


2.9.2022

V dubnu 2022 jsme dokončili a uveřejnili urbanistické posouzení obce Květnice, jež je strategickým dokumentem umožňujícím dlouhodobé plánování všech budoucích projektů, a to nejen obecních, ale i developerských aktivit.

Následně jsme ihned začali pracovat na generelu veřejných prostranství, který má za cíl identifikovat všechny komunikační propojení a všechna veřejná místa a ideově navrhuje vizi jejich budoucího uspořádání pro následnou detailní projekční přípravu.

Květnice tak disponuje uceleným rozvojovým dokumentem, ze kterého bude možné čerpat pro další projektovou přípravu a plánování dostupných dotačních titulů.

Budeme rádi za případné komentáře a konstruktivní připomínky. Diskutovat můžete u příspěvku na Facebooku