Urbanistické posouzení


Strategický dokument urbanistického posouzení obce umožní dlouhodobé plánování všech budoucích projektů, a to nejen obecních, ale i developerských aktivit.

  • Soubor dokumentů obsahuje urbanistický koncept, situační výkres a detailní textovou část.
  • Pojmenovává ideální budoucí rozsah pěších vnitřních a vnějších komunikačních vazeb obce.
  • Definuje centrální prostory a sídelní plochy, ale také katalogizuje typologii občanské vybavenosti, která v obci chybí a popisuje její možné budoucí umístění, zejména za účelem jednání s budoucími developery.
  • Navazujícím dokumentem pak bude generel veřejných prostranství, který formou konceptu architektonických studií definuje návrhový stav vybraných veřejných prostranství v rámci obce a navrhne nová propojení obce s krajinou v návaznosti na stávající cesty případně jejich úpravy. V těchto místech tedy bude řešit především úpravy povrchů zpevněných ploch, prvky mobiliáře, výsadbu a úpravy zeleně, zakládání krajinných prvků (stromořadí, sady, cesty), atd.