Územní plán


1/2021 - Změna č. 2 ÚP obce Květnice

 

1/2019 - Změna č. 1 ÚP obce Květnice

 

1/2017 - ÚP obce Květnice

 


20.5.2022

Změna územního plánu č. 4 - probíhá řízení

 
Co změna obsahuje (doposud není žádným způsobem regulováno!):
 • Definuje minimální velikost pozemků na 450 m2 pro RD nebo polovinu dvojdomu.
 • Stanovuje podmínku 1-2 byty na 1 rodinný dům, s jedním vstupem a jedním vjezdem na pozemek a do rodinného domu.
 • Zakazuje ploché, stanové a mansardové střechy na většině ploch. Připouští ploché střechy pouze na plochách SK – Smíšené komerční.
 • Zakazuje řadové rodinné domy.
 • Stanovuje podmínku vybudovat 2 nebo 3 parkovací stání ke každé bytové jednotce a 2 stání na každých 100 m2 nebytových prostor.
 • Definuje parametry oplocení pozemků na hranici s veřejným prostorem (maximální výška 160 cm a 50 % průhlednost).
 • Umožňuje výstavbu rozhledny či altánu na nezastavitelných plochách NS, podmínečně připouští umístění hřišť a sportovišť na plochách ZV – veřejná prostranství, veřejná zeleň a stavby veřejné vybavenosti související s rekreací na plochách RN – rekreace na plochách přírodního charakteru.
 • Upřesňuje definice pojmů.
Co změna neobsahuje:
 • Neusnadňuje developerům realizace jejich záměrů, naopak.
 • Nepřidává žádné nové zastavitelné plochy.
 • Nemění výškovou regulaci a podlažnost budov.
 • Nemění podmínky pořízení a schválení regulačního plánu na vybraných plochách.