Archiv ÚP


Územní studie obce Květnice ze září 2012

Zadání 7. změny ÚP Květnice - schválené na veřejném zasedání 15.6.2011

7. změna územního plánu pro společné jednání

Změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Květnice vydání - čistopis

Komplexní pozemková úprava Květnice

Zjišťování hranic pozemků - jmenování komise + pozvánka na místní šetření

Vymezení zastavěného území obce Květnice

Základní územní plán obce Květnice

5. změna územního plánu - návrh ze září 2009

1.-3. změna územního plánu

6. změna územního plánu - návrh ze srpna 2010

Návrh zadání 7. změny ÚP Květnice - únor 2011

4. změna územního plánu - návrh z prosince 2010