Zásady pro spolupráci s investory


15.9.2022

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Květnice dne 14.9.2022 byly schváleny Zásady pro spolupráci s investory: 


4.9.2022

Cílem zásad je navázat spolupráci mezi Obcí a jednotlivými investory a poskytnout základní rámec pro jednání o umístění investičních záměrů na území Obce za transparentních a nediskriminačních podmínek. 

Zásady obsahují pravidla pro spolupráci, včetně vyčíslení investičního příspěvku, tedy příspěvku na nezbytnou občanskou vybavenost, jejíž nezbytnost vzniká právě vybudováním nových investičních projektů.  

Za účelem případného dělení nebo scelování pozemků je kontribuční poplatek odstupňován tak, že investory motivuje k realizaci větších stavebních pozemků nad rámec minimální plochy dané územním plánem.

Koncept zpracovaných dokumentů před jejich schválením zastupitelstvem obce je k nahlédnutí zde:

 

Případnou diskusi uvítáme u příspěvku na Facebooku