Pasporty


Pasport veřejného osvětlení

Obec Květnice si nechala v roce 2022 zpracovat pasport veřejného osvětlení - plán obnovy.
Tento dokument slouží jako základní materiál pro strategické plánování a rozhodování o dalším rozvoji obce.


 

Pasport místních komunikací

Obec Květnice si nechala v roce 2023 zpracovat pasport místních komunikací. Tento dokument slouží jako základní materiál pro strategické plánování a také se stal obvyklou podmínkou pro žádosti o dotace (obec může lépe konkurovat při žádostech o finanční podporu a dotace na rozvoj dopravní infrastruktury). Zpracování pasportu umožňuje obci lépe porozumět stavu, potřebám a případným nedostatkům v oblasti místních komunikací, což vede k účinnějšímu plánování budoucích investic do dopravní infrastruktury.
Pasport dopravního značení

Obec Květnice si nechala v roce 2023 zpracovat pasport dopravního značení. Tento dokument slouží jako základní materiál pro strategické plánování a také se stal obvyklou podmínkou pro žádosti o dotace (obec může lépe konkurovat při žádostech o finanční podporu a dotace na rozvoj dopravní infrastruktury). Zpracování pasportu umožňuje obci lépe porozumět stavu, potřebám a případným nedostatkům v oblasti dopravního značení, což vede k účinnějšímu plánování budoucích investic do dopravní infrastruktury.