Strategický plán

Strategický plán obce Květnice - aktualizace 2021

Aktualizace strategického plánu

Dokončený dokument SP

Informace o průběhu zpracování strategického plánu (dále již jen SP)

Metodické a koncepční dokumenty pro činnost pracovních skupin a strategické komise

Strategický plán obce a mikroregionu - metodická příručka pro tvorbu SP:
Metodická příručka – zpracovatel VŠB TU Ostrava:
ikona Strategický plán obce a mikroregionu (PDF 1.02 MB)

Strategické plány jiných obcí:
Obec Sibřina: www.sibrina.cz/uredni_deska/plan_rozvoje_sibrina_final.pdf
Obec Dolní Břežany: http://dolnibrezany.cz/dokumenty/strategicky-plan.htm

Odhad početního stavu a struktury obyvatelstva obce Květnice a základní perspektivy jejího populačního vývoje do roku 2030 (demografická analýza):
Demografická studie zpracovaná Karlovou univerzitou v Praze, přírodovědeckou fakultou, katedrou demografie a geodemografie z června 2012:
ikona Odhad početního stavu a struktury obyvatelstva obce Květnice (PDF 288.03 kB)

Územní plán obce a jeho změny:
Zpracování územně-plánovací dokumentace obce Květnice:

Rozvojové projekty (developerské záměry, rozvoj obce):

Infrastruktura obce (ČOV, kanalizace, vodovod):

Hospodaření obce:
Rozpočty obce:

Podnikatelská činnost v obci:

 

Harmonogram průběžného zveřejnění SP:

Strategický plán obce Květnice (Profil obce + SWOT analýza + Vize a globální cíl + Problémové okruhy, Strategické cíle + Opatření + Aktivity)
– pracovní verze/říjen 2012/

Zpracování dotazníkového šetření /listopad 2012/

Schválení SP zastupitelstvem /listopad - prosinec 2012/