Strategický plán


Strategický plán obce Květnice - aktualizace 2021

 
Průběh prací na aktualizaci strategického rozvojového dokumentu obce

Strategický plán obce Květnice - 2012

Průběh prací na strategickém plánu 2012

Metodické a koncepční dokumenty pro činnost pracovních skupin a strategické komise

Strategický plán obce a mikroregionu - metodická příručka pro tvorbu SP:

 

Odhad početního stavu a struktury obyvatelstva obce Květnice a základní perspektivy jejího populačního vývoje do roku 2030 (demografická analýza):

 

Územní plán obce a jeho změny:

 

Hospodaření obce: